tuisblad
dienste
kliënte
navrae
ons firma
kontak ons
 
   
   

1. Belastingdienste

Die totale hantering van u persoonlike en besigheids belasting soos voorlopige belasting en die berekening van die totale belasting aanspreeklikheid. Ons bied ook advies aan om wetige belastingverwyding te maksimaliseer.


2. Bestuursadvies

Advies aangaande probleem areas asook moontlike ontwikkelings en uitbreidings in u besigheidsektor. Arbeidsprobleme kan ook deur die span deskundiges aangespreek.


3. Salarisadministrasie

Berekening van salarispakette, insluitende toelaes, byvoordele en bonuse. Verleen bystand met die uitreiking van IRP5 en IB3 sertifikate aan die einde van elke finansiële jaar asook die uitbetaal van en die uitreik van maandelikse salariesstrokies vir al u personeel.


4. Mediese Praktykbestuur

Al die bogenoemde kan ook toegepas word direk op die mediese praktyk, maar aangesien die mediese veld sy eie problematiek het spesialiseer ons in die hulp en ondersteuning van die beroep. Rekonsiliasie vanaf u mediese rekenaar pakket tot die kwitansies soos gebank.

 
 
         
         
     


5. Aftree- en boedelbeplanning

Advies vir die suksesvolle vries van groeiende bates in u persoonlike boedel. Hulp en beplanning met die stigting van familie trusts. Bystand met belegging van uittredingspakkette.


6. Rekeningkundige dienste

Die rekenarisering van u rekeningkundige rekords op die Pastel sagteware pakket tot proefbalans stadium en die rekonsiliasie van die verskillende kontrole rekeninge. Die opstel van jaarlikse finansiële state volgens Algemene Aanvaarde Rekeningkundige Praktyk. Die berekening en voltooiing van statutêre vorms, naamlik: Werknemersbelasting, Werkloosheidsversekering fonds, Streekdiensterade, Ongevalle Kommissaris, Vaardigheidsontwikkelingsheffings, asook Belasting op Toegevoede Waarde (BTW).


7. Kort- en langtermyn versekeringsadvies

Die maksimering van u persoonlike finansiële portefeulje, bv. uittredingsannuïteite, effekte trust en buitelandse beleggings asook die vasstel van die versekerde waarde vir u korttermyn versekering

     
tuisblad kontak ons South Africa Revenue Service SARS E Filing Pastel Accounting South African Institute of Professional Accountants